Καταχώρηση

2014/07/18

Ακολουθήστε τις παρακάτω εικόνες:

Εικόνες αποσκληρυντή

Περιγραφή :

Α: Είσοδος νερού (από το δίκτυο)

B: Έξοδος νερού (προς την μηχανή καφέ)

C: Διακόπτης

D: Διακόπτης

F: Λάστιχο αφαλάτωσης

G: Καπάκι αφαλατωτή

 Διαδικασία αφαλάτωσης    

  1. Γυρίζουμε τους διακόπτες  C και D σε κάθετη θέση.
  2. Τοποθετούμε το λάστιχο  F σε ένα δοχείο ή στον νεροχύτη.
  3. Γυρίζουμε  τον διακόπτη D δεξιόστροφα, δηλαδή σε αντίθετη φορά από την αρχική του θέση (εικ.2), και αδειάζουμε ένα ποτήρι νερό από το λάστιχο F. Επαναφέρουμε τον διακόπτη  D σε κάθετη θέση.
  4. Ξεβιδώνουμε και αφαιρούμε το καπάκι του αφαλατωτή G. Προσθέτουμε 1kg αλάτι χοντρό και κλείνουμε το καπάκι.
  5. Γυρίζουμε τον διακόπτη C αριστερόστροφα και τον διακόπτη D δεξιόστροφα σε οριζόντιες θέσεις  (εικ.3).
  6. Περιμένουμε 30 λεπτά και στην συνέχεια, παίρνουμε λίγο νερό από το λάστιχο F σε ένα διάφανο ποτήρι. Βλέπουμε αν είναι καθαρό το νερό και δοκιμάζουμε λίγο. Αν το νερό είναι ακόμα αλμυρό, αφήνουμε να συνεχιστεί η διαδικασία της αφαλάτωσης λίγο ακόμα και ξαναδοκιμάζουμε.
  7. Όταν το χρώμα και η γεύση του νερού είναι καθαρή, γυρίζουμε τους διακόπτες C και D στην αρχική τους θέση, δηλαδή οριζόντια προς τα σπιράλ (εικ.1).
  8. Συνιστούμε κατά την διάρκεια της αφαλάτωσης η μηχανή του καφέ να παραμένει κλειστή.

Προσοχή! Δεν αδειάζουμε την ρητίνη που βρίσκεται μέσα στον αποσκληρυντή.

 Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε τεχνική βοήθεια και συμβουλή.

    Καλή επιτυχία!

Εικόνες αποσκληρυντή