Μηχανές καφέ

Wega

Bezzera

Grimac

Rancilio

San Marco

San Marino

Μηχανές Espresso

Wega polaris

San marco touch

Cimbali

Concept touch

Vibiemme

Gaggia

    Μηχανές espresso

  • Εγκατάσταση - Σύνδεση
  • Ηλεκτρονικός προγραμματισμός δόσεων
  • Ρύθμιση θερμοκρασίας/πιέσεων
  • Επισκευή επιμέρους βλάβης
  • Τακτικό (quick) service 
  • Εσωτερικός καθαρισμός αλάτων- Συντήρηση (αναλυτικά για αυτήν την υπηρεσία θα δείτε στο "γενικό service")  
Wega
Bezzera
Grimac
Rancilio
San Marco
San Marino
Wega polaris
San marco touch
Cimbali
Concept touch
Vibiemme
Gaggia