Εσωτερικός καθαρισμός αλάτων

Μηχανή μετά από γενικό service

Χημικός καθαρισμός όλων των σωληνώσεων & επανατοποθέτηση

Boiler γεμάτο άλατα

Γιατί δεν τρέχει ο espresso...

Ανακατασκευή

   Γενικό service

    Είναι ο εσωτερικός καθαρισμός των αλάτων που συσσωρεύονται στα boiler και στις σωληνώσεις  της μηχανής του espresso.

    Τα άλατα αυτά αλλοιώνουν την γεύση του νερού και συνεπώς του espresso και των λοιπών ροφημάτων που σερβίρουμε.    

    Θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ανά διετία,  για να αποδίδει η μηχανή σας πάντα τα μέγιστα των δυνατοτήτων της, μιας και είναι το βασικό εργαλείο της δουλειάς και της επιχείρησής σας.

     Ενδεικτικά, οι εργασίες που γίνονται είναι οι εξής:

 • Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός όλων των εισόδων και εξόδων νερού
 • Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός όλων των εσωτερικών φίλτρων
 • Εξαγωγή boiler και των σωληνώσεων για τον βαθύ  εσωτερικός καθαρισμός των αλάτων 
 • Βαθύς καθαρισμός ανοξείδωτων μερών μηχανής
 • Αντικατάσταση όλων των ελαστικών μερών της μηχανής
 • Αντικατάσταση φλάντζας και σίτας group
 • Έλεγχος-ρύθμιση πιέσεων, θερμοκρασιών
 • Έλεγχος-ρύθμιση ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μερών
 • Έλεγχος πιθανών διαρροών
 • Ηλεκτρονικός προγραμματισμός δόσεων
 • Λοιπές εργασίες, απαραίτητες για την καλή λειτουργία της μηχανής
Μηχανή μετά από γενικό service
Χημικός καθαρισμός όλων των σωληνώσεων & επανατοποθέτηση
Boiler γεμάτο άλατα
Γιατί δεν τρέχει ο espresso...
D26faceb-dc33-d22d-f2d3-e1a768c42f96
!cid_d1245665-d866-4f1a-9714-1d202f11a221
!cid_a1be9ed3-71e8-456a-9833-215880b2d983